“Profesyonel, hızlı ve ekonomik tercüme”

HUKUKİ ÇEVİRİ

Hukuki çeviri çok özel uzmanlık bilgisi gerektiren çeviri türüdür. Hukuki belgelerde kesin ifadeler yer alır ve belirsizlik içeremez. Hukuki bir belgenin yanlış çevirisi çok yüksek maliyetlere neden olabilir.

İyi bir hukuki çevirmen sadece diller arası çeviri değil, aynı zamanda hukuk sistemleri arasında çeviri yapmalıdır.Bu da çevirmenin hukuk alanında uzman ve aynı zamanda dilbilimci olmasını gerektirir. Hukuk çevirmenlerimiz, uygun nitelikli kalifiye çevirmenler arasından titizlikle seçilirler, çok karmaşık yasal belgelerin dahi doğru olarak ifade edilmesi sağlanır. Uzman tercümanlarımızın birçoğu dil eğitimleri de olan avukatlardır. 

Hukuki çevirilerinizde sadece kendi ana dillerine çeviri yapan tercümanlarla çalışarak ve tercümelerinizi kalite kontrol sürecinden geçirerek yüksek standartlar sağlıyoruz. Tercüme projelerindeki titiz yaklaşımımız hukuk firmaları ve çok uluslu şirketlerin hukuk departmanları ile güçlü uzun vadeli iş ilişkileri kurmamızı sağlamıştır.

Uzmanlık alanımıza giren bazı hukuki belgeler;

Kanun ve Yönetmelikler, Şirket Tüzükleri, Mahkeme kararları, Mahkeme Belgeleri, Beyannameler, Vekaletnameler, Hukuki yazışmalar ve metinler, Sözleşme çevirileri, Patent Başvuruları – Lisans Başvuruları, Mevzuatlar, Dava dilekçeleri, Yargıtay Kararları, Boşanma kararları, Veraset ilanları, Vasiyetnameler, Genelgeler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Anlaşmalar, Dilekçeler, Protestolar, Tutanaklar, İhale dosyaları, Kira sözleşmeleri, Dava dilekçesi, Talepname, Bayilik sözleşmeleri – Temsilcilik sözleşmeleri, Şirket ana sözleşmeleri – Kuruluş sözleşmeleri, Taşeron sözleşmeleri, İhale şartnameleri, Taahhütnameler, Yargıtay Kararları, Kanun Maddeleri çevirileridir.