“Profesyonel, hızlı ve ekonomik tercüme”

TEKNİK ÇEVİRİ

Teknik belge çevirilerinde kaynak metindeki terminolojinin doğru bir şekilde tercüme edilmesi son derece önemlidir. Müşterilerimizin katkılarıyla birlikte gerekli ön araştırmalar yapılarak oluşturulan terminoloji çalışması çerçevesinde teknik projeler yürütülür. Belgeleriniz üzerinde çalışan çevirmenlerimiz konusunda deneyimli bilişimciler, mühendisler ve uzmanlardan oluşmaktadır. 

Teknik çeviri, teknik kılavuzlar, fizibilite çalışmaları, uygunluk belgesi, kalite belgesi, proje dosyaları, işletme talimatları, teknik düzenlemeler, normlar veya diğer uzmanlık alanı gerektiren belgeleri içerir. Teknik çevirilerinizde sadece bu alanda eğitim görmüş tercüman ve mühendislerle çalışarak ve tercümelerinizi kalite kontrol sürecinden geçirerek yüksek standartlar sağlıyoruz. Tercüme projelerindeki titiz yaklaşımımız mühendislik, otomotiv, enerji, üretim, inşaat ve bilişim sektörlerindeki ulusal ve uluslararası müşterilerimizle güçlü uzun vadeli ilişkiler kurmamızı sağlamıştır.

Uzman olduğumuz bazı alanlar;

Otomotiv, mühendislik, telekomünikasyon, hidrolik, optik, enerji, yazılım ve bilgisayar, elektrik, inşaat, mimarlık, iletişim cihazları, teknik kitapçık, lisans ve patent tercümesi, teknik şartnameler, teknik cihazlar – teknik aletler, teknik metin, laboratuar sistemleri, teknik resim – teknik çizim, kullanım kılavuzu, teknik dokümanlar, makine kullanım kılavuzu, kullanma talimatı, kılavuzlar, teknik içerikli belge, ürün katalogları, çalıştırma talimatları, güvenlik kılavuzları, işletim el kitapları, iş ve işçi güvenliği dokümanları, kullanma-bakım-onarım kılavuzları, ürün spesifikasyonları, prospektüsler, tanıtım broşürleri, inşaat makineleri, inşaat malzemeleri, yapı denetim raporu, ÇED raporları, güvenlik sistemleri, haritacılık ve kadastro, proje tercümesi, ihale şartnamesi, tekstil makineleri, elektronik cihazların kurulumu, iletişim cihazları, kalite güvence ve kalite yönetim sistemleri, teknik mevzuat – yönetmelik, teknik analiz, kitapçık – katalog – broşür çevirileridir.