“Profesyonel, hızlı ve ekonomik tercüme”

MEDİKAL ÇEVİRİ

MEDİKAL ÇEVİRİ

Tıp ve eczacılık alanındaki çeviriler yüksek seviyede uzmanlık gerektirir ve sadece konusunda uzman, uygun nitelikli tercümanlar tarafından ele alınmalıdır. Hata olasılığını engellemek için kurumumuz, tıbbi çevirilerde sadece tıp alanında eğitim almış ve tecrübe sahibi, kalifiye profesyonellerle çalışmayı prensip haline getirmiştir. 

Uzmanlık alanımıza giren bazı tıbbi belgeler; 

İlaç prospektüsleri, İlaç ruhsatları, İlaç Tescil belgeleri, İlaç kullanım talimatı, Kullanım kılavuzu, Analiz sertifikası, Uzman raporları, Araştırma raporları, Test/ Laboratuar sonuçları, Tıbbi cihazlar - Medikal cihaz, Tıbbi Makaleler – araştırmalar, Hasta raporları, Adli tıp raporları, Reçeteler, Sağlık raporları, Klinik rapor, Tahlil sonuçları, Tıbbi raporlar, Tıbbi cihaz patent – tıbbi cihaz lisans, Tıbbi Ürün Lisans ve Patentleri, Bilimsel makaleler, medikal cihazların kullanım kılavuzları, Tıbbi araç – gereç, Hasta raporları, Ameliyat raporu, Klinik deney, Hastane raporu, Sağlık sertifikası, Medikal ürün patent, İlaç tanıtımları, Doktor raporu, Tanı – tedavi raporu, Tıp ve medikal ürünler, Medikal araç-gereç, Medikal yayınlar, Tıbbi ürün lisans ve patent belgesi