“Profesyonel, hızlı ve ekonomik tercüme”

İşleyiş

İşleyiş

Resmi makamlarca istenilen  ya da kişisel belgelerin çevirisini, alanında uzman ve noterden yemin belgeli mütercim tercümanlar tarafından yaptırdıktan sonra, anlaşmalı olunan notere onaylatarak yada onaya ihtiyaç duyulmadığı durumlarda mail yada kargo yoluyla müşterilerine hizmet veren ticari işletmelerdir.

Tercüme bürosu aracı bir kuruluştur; Müşteriler doğrudan ilişki ya da verilen reklamlar yoluyla tercüme bürolarına ulaştıktan sonra kaynak dildeki dokümanların hangi hedef dile ne kadar sürede tamamlanması gerektiğini, teknik özelliklerini, özellikle üstünde durulması gereken kısımların nereler olduğunu iletir.Tercüme bürosu kaynak dokümanları ofisinde hazır bulunan ya da serbest olarak çalışan tercüman kadrosu içinden işe en uygun kişiyi seçerek iş atamasını yapar. Tercüme bürosu işin tercümana teslim edilişinden sonra çok aktif bir görevi yoktur. tercüman ya da müşteri tarafından sorulacak soruların aracı muhatabı olarak yer alır. Tercüman işi tamamladıktan sonra gerekli kontrolleri yapmak üzere editöre verir. Çeviri kontrolünün yapılması çoğu kişi tarafından iş sayılmamakla birlikte biz bunun çok önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz. Tercüme bürosu tercüme edilen dosyanın müşteriye sunulmadan hatanın farkına varırsa itibar kaybı yaşamaz.

Tercüme bürosu, editör onayından da geçen belgeleri mail ya da noter gerekiyorsa kargo yoluyla göndermeye hazırdır. Bu aşamada çokça yaşanan bir problem vardır. Noter yeminli tercüman tarafından yapılan çevirilerin notere onaylatılması aşamasında ki ücret, tercüme bürosundan bağımsızdır. "Notere neden ücret ödüyoruz? Başlangıçta verdiğiniz fiyat noter yemli tercüme içindi" gibi ifadelerle karşılaşılmaktadır. Bu durumu şöylece açıklayalım. Tercüme bürosu sadece metnin hedef dile doğru olarak çeviri işleminden ücret almakta olup onay sürecinde noter tarafından alınan noter ücretine dair bir fiyat vermemesi gerekmektedir. Tercüme bürosu sadece tahmini fiyatları müşteriye iletilebilir ve fikir sahibi olması sağlayabilir.

Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrı olarak hesaplanır ve belgenin niteliğine, konusuna, sayfa sayısına göre farklılık gösterir. Asıl tutar, ilgili noter tarafından tasdik işleminin hemen ardından belirlenir. Eğer isterse belge sahibi de çeviriyi yapan tercümanın yemin zaptının bulunduğu notere çevrilmiş belgesini tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Tercüme Hizmetlerimiz;

* Diploma Tercümesi
* İhale Dosyası Tercümesi
* İmza Beyannamesi Tercümesi
* İmza Sirküleri Tercümesi
* Mahkeme Kararları Tercümesi
* Muvafakat Name Tercümesi
* Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi
* Öğrenim Belgesi Tercümesi
* Vergi Levhası Tercümesi
* Pasaport Tercümesi
* Rapor Tercümesi
* Resmi Evrak Tercümesi
* Sabıka Kaydı Tercümesi
* Sözleşme Tercümesi
* Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
* Transkript Tercümesi
* Tutanak Tercümesi
* Vekâletname Tercümesi