“Profesyonel, hızlı ve ekonomik tercüme”

İk Politikası

Gerek çalışanları gerekse piyasa tarafından tercih edilen bir firma olmayı kendisine ilke edinen Firmanız Tercüme sahip olduğu en önemli değerin insan kaynakları olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Uzun vadeli insan kaynakları planlamasını bu değerleri göz önünde bulundurarak yapan Firmanız Tercüme güvenilir, duyarlı, yenilikçi, sonuç odaklı ve etik değerlere bağlı takım arkadaşları ile çalışmayı hedeflemektedir.

Edindiğimiz temel değerlerimizi şu şekilde açıklayabiliriz:

* Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleriz.
* Takım arkadaşlarımız firmamızın değerlerini benimser.
* Takım arkadaşlarımızın çalışma performanslarını düzenli olarak izler ,başarılarını değerlendirir, teşvik eder ve açık iletişimi destekleriz.
* Kurum içerisinde katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir iletişimin oluşması için üzerimize düşen görevi yerine getiririz.
* Takım arkadaşlarımız ve organizasyonun gelişimi için kurum içi görevlendirme ve transfer uygulamalarını sürdürürüz.
* Firmamıza ait stratejik hedef ve çıkarları geliştiririz.
* İK yönetimimizde uluslar arası platformda kabul görmüş gelişmeleri takip eder yenilikleri ihtiyaçlarımıza uygun şekilde değerlendirerek firmamıza uyarlarız.
* Takım arkadaşlarımız ve firmamızın beklentilerini dengeler ve aynı ölçüde karşılamayı hedefleriz.
* Takım arkadaşlarımıza güvenli ,sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı rahat  bir çalışma ortamı sunarız.
* Yukarıdaki tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlarız.

Firmanız Tercüme’nin bugün bu değerlere sahip olmasını sağlayan ; firma kültürümüzün ve temel esaslarımızın takım arkadaşlarımız tarafından benimsenmesi ve kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarıdır.